Quần Áo Bảo Hộ Có Phản Quang – QAPQ0407

Mã sản phẩm: QAPQ0407

Màu sắc: Màu xanh sẵm

Tiêu chuaane: TCVN

Tính năng: Bảo vệ cơ thể, phạn xạ ánh sáng

Ứng dụng: Phù hợp với các kỹ sư, công nhân xây dựng, kỹ thuận viên